OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto -webinaari 22.9. klo 9-9.45

22.9.2020 09:00

Perinteisesti osake- ja korkosijoitukset ovat olleet suosituimpia sijoituskohteita. Nyt niiden rinnalle on noussut myös kolmas omaisuusluokka, joka kiinnostaa yhä useampaa sijoittajaa: vaihtoehtoiset sijoituskohteet eli alternatiivit. Niillä tarkoitetaan perinteisten listattujen osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita, joihin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri, maa- ja metsätalous sekä listaamattomat osakkeet. Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat perinteisille markkinoille kilpailukykyistä tuotto-odotusta. Ne ovatkin hyvä lisä pitkäjänteisen sijoittajan salkkuun, kun tavoitellaan tuottoa maltillisella riskitasolla.

 

Uusin rahastomme OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin kansainvälisiin rahastoihin. Rahaston salkunhoitajana toimii OP Varainhoidossa vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut tiimi, jolla on laajat ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet kansainvälisten rahastojen ja muiden markkinatoimijoiden kanssa. Rahasto on kvartaaleittain auki ja ensimmäiset merkinnät vahvistetaan 30.9.

Salkunhoitotiimimme kertoo lisää uudesta rahastosta ja asiantuntijoillemme voitte lähettää kysymyksiä webinaarin aikana chatin aikana.© Streamfabriken Oy 2020